المقررات الدراسية

  General Comuter cainse (2008)

crd

Second semester

C.code

 

crd

 

C.code

3

INTRODUCTION TO comuter cinence

Cs101

 

3

Compiler construction

Cs802

2

Programming I (basic language)

Cs201

 

4

Multimedia tools

Cs803

2

Programming II (c language)

Cs303

 

3

Modeling & simulation

Cs804

1

Comuter hardware& logic design

Cs401

 

3

Software engineering I

Cs805

3

Programming III (Assembly language)

Cs402

 

2

Network security

Cs806

3

Discrete structures

Cs403

 

2

Information system

Cs807

2

Programming IV (introduction To c++ language)

Cs501

 

17

Total credits

19

Total credits

 

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

Comuter organization &architecture

Cs502

 

3

Introduction to artificial intelligence & prolog

Cs808

3

Introduction to data structures

Cs503

 

3

Expert system

Cs809

3

Operation research

Cs504

 

3

 

 

2

Java language

Cs602

 

2

 

 

3

Introduction to numerical methods

Cs603

 

3

 

 

3

Introduction to microprocessors

Cs604

 

2

Arabic B

ARAB2

2

Advanced data structures

Cs605

 

2

English C

EN103

19

Total credits

 

18

Total credits

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

Automata & formal theory of language

Cs606

 

3

 

 

3

Research metods

Cs700

 

3

 

 

3

System analysis & design

Cs701

 

3

 

 

3

Internet programming

Cs702

 

2

 

 

3

project

Cs703

 

3

 

 

2

Advanced numerical methods

Cs704

 

2

 

 

17

Total credits

 

16

Total credits

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

Data based system

Cs705

 

3

 

 

3

Programming language concepts

Cs706

 

3

 

 

3

Comuter networks

Cs707

 

3

 

 

2

Computer graphics

Cs708

 

3

 

 

3

Signal processor

Cs709

 

3

 

 

3

Operation system

Cs801

 

2

 

 

17

Total credits

 

17

Total credits